Wat is het kinder coaching traject
Begeleiding

Wat is het kinder coaching traject

Het traject start met een kennismakingsgesprek met ouder en kind.
Het traject bestaat uit 6 à 8 bijeenkomsten.
Na 3 keer is er een tussenevaluatie met de ouders.
Aan het einde van alle bijeenkomsten is er een eindevaluatie.