Wat is een kindercoach
Begeleiding

kindercoach

Kinder-coaching is een kortdurende en laagdrempelige praktische vorm van begeleiding.
Als kindercoach werk ik oplossings- en toekomstgericht. Het is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat.
Ik zoek samen met het kind naar een oplossing om de talenten en mogelijkheden van het kind te ontdekken. Dit doe ik door het kind te helpen om gedachten en gedrag zelf positief te beïnvloeden.
De kwaliteiten van het kind worden ingezet, waardoor het kind met zelfvertrouwen stappen kan maken.