Wat is Rots & Water

Begeleiding

 

Wat is rots & Water

Wil je graag dat jouw kind (méér) weerbaar wordt?
Laat je kind dan de individuele Rots en Water training volgen!

Dit is een psychofysieke training die weerbaarheid bevordert bij het kind en waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden.
Het is tevens een anti-pestprogramma.

De Rots en Water training is geschikt voor kinderen tussen 7 en 14 jaar die:

 • Gepest worden of zelf pesten.
 • (Meer) weerbaar willen worden.
 • Voor zichzelf willen leren opkomen.
 • Sociale vaardigheden willen leren.
 • Snel boos of verdrietig zijn.
 • Weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Faalangst hebben.

Wat leert je kind tijdens de Rots en Water training:

 • Eigen grenzen leren stellen en andermans grenzen respecteren.
 • Stevig en sterk staan.
 • Lichaamstaal en zelfverzekerde houding.
 • Zelfbeheersing: omgaan met boosheid.
 • Omgaan met conflicten en pestgedrag.
 • Leren keuzes maken en omgaan met lastige situaties.
 • Beter voor zichzelf opkomen.

Individuele Rots en Water training:
8 lessen van 1 uur  – Prijs op aanvraag

Het voordeel van een individuele Rots en Water training is dat ik aansluit bij de hulpvraag van het kind. Voordat de training begint, vindt er een gratis intakegesprek plaats met de ouders en het kind. We kijken naar waar jouw kind extra hulp bij kan gebruiken. In deze individuele training komen alle onderdelen van het Rots en Water programma aan bod.
Heb je het idee dat deze training jouw kind kan helpen?
Je kunt je kind nu aanmelden via het contactformulier.

Rots & Water training op basisscholen:

Voor scholen, naschoolse opvang (NSO) en buitenschoolse opvang (BSO) zijn er aparte arrangementen.
Op een school kan de training eenvoudig in uw gymzaal plaatsvinden.
Neem contact op via het contactformulier,